ΑΡΧΙΚΗ2019-09-20T10:55:46+00:00

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,
με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, την υβριδικότητα (ψηφιακότητα) των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και τις θεωρίες πολυπλοκότητας

Θέμα: «Η πρόκληση της πολυπλοκότητας για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: θεωρία, περιγραφή, βίωμα, λειτουργία, παρατήρηση, επικοινωνία»

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 , Ώρα Έναρξης: 17:00

Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Κτίριο 7ης Μαρτίου, αίθουσα διδασκαλίας “Simone de Beauvoir” (αιθ. 3-4)

Α΄ Μέρος (Ολομέλεια): Διεπιστημονική θεωρητική πλαισίωση της ημερίδας και ανάδειξη ενός ζητήματος εκπαιδευτικής μηχανικής με τη μορφή της μελέτης περίπτωσης.

Β΄ Μέρος (σε ομάδες): Διεπιστημονικά Εργαστήρια επί του ζητήματος και των εκφάνσεών του, με έμφαση στις σχετικές οργανωσιακές παιδαγωγικές θεωρίες, στο θεσμικό πλαίσιο, στην αποτίμηση της οργανωσιακής επάρκειας, στις προσωπικές εμπειρίες, στις μεθόδους και τεχνικές εμπειρικής προσέγγισης και στις μεταξύ τους διασυνδέσεις (δομικές συζεύξεις).

Γ΄ Μέρος (Ολομέλεια): Παρουσίαση αποτελεσμάτων, αναστοχασμός, αναδυτικές διαπιστώσεις, προτάσεις.

δείτε περισσότερα εδώ

Δήλωση Συμμετοχής Διευθυντή

Πρόσκληση προς διευθυντές και εκπαιδευτικούς

Πρόσκληση προς μεταπτυχιακούς φοιτητές

Το Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” λειτουργεί για 16η ακαδημαϊκή χρονιά.

  • Αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων.

  • Καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

  • Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (έως και για το 30% των εισακτέων)

  • 50% από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών τεχνικών σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και μάθησης

  • 50%  δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Ρόδο

Το πτυχίο αποδίδει 120 ECTS

Τελευταία Νέα

2009, 2019

1ο Εργαστήριο «Συστημικής Εκπαιδευτικής Μηχανικής με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, στην υβριδικότητα (ψηφιακότητα) των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και στις θεωρίες πολυπλοκότητας»

By |September 20th, 2019|Categories: News, Uncategorized|0 Comments

1ο Εργαστήριο «Συστημικής Εκπαιδευτικής Μηχανικής με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, στην [...]

τηλεφωνική επικοινωνία: Γραμματεία Π.Μ.Σ.: 22410 99421
Πληροφορίες