Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2023-2024

Πρόσκληση εδώ