Για 18η ακαδημαϊκή χρονιά το Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” δημοσιεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες. Δείτε την πρόσκληση εδώ

·    Αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων.

·    Καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

·    Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (έως και για το 30% των εισακτέων)

·    έως 50% από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών τεχνικών σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και μάθησης

Το πτυχίο αποδίδει 120 ECTS

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους/τις υποψήφιους/ές μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες στο Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022