Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ σχετικά με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» εισαγωγής 2020, που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης.