Δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ΕΔΩ. 
Οι επιλεγέντες/είσες και οι επιλαχόντες/ούσες θα λάβουν μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για λεπτομέρειες.