Οι πρωτεύσασες με έτος εισαγωγής το  2021-2022, είναι οι κα Μήτσιου Μαρίνα Α.Μ. 4262021018 με γενικό βαθμό επίδοσης 9,81 «Άριστα»  και ημερομηνία ανακήρυξης την 15η Ιουνίου 2023 και η κα Κατσαρά Σωτηρία Ευανθία Α.Μ. 4262021013 με γενικό βαθμό επίδοσης 9,77 «Άριστα»  και ημερομηνία ανακήρυξης την 19η Ιουνίου 2023

Η χορήγηση υποτροφίας του εφάπαξ ποσού των 1600€,  θα μοιραστεί ισόποσα, ήτοι 800€ έκαστη, στην κα Μήτσιου Αικατερίνη 800€ και  στην κα Κατσαρά Σωτηρία Ευανθία 800€, με έτος εισαγωγής 2021-2022.