Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αιτήσεων απαλλαγής τελών φοίτησης, με έτος εισαγωγής 2023 εδώ.