Πρόσκληση 12ης Επιστημονικής Συνάντησης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού