Πρόγραμμα 12ης Επιστημονικής Συνάντησης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή Ρόδος, 16 & 17 Ιουνίου 2023