Δείτε εδώ την ανακοίνωση αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» με έτος εισαγωγής 2022.