12η Επιστημονική Συνάντηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  με διεθνή συμμετοχή

Ρόδος, 16-17 Ιουνίου 2023

«Η Μηχανική της Μετάβασης στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Σχολικών Μονάδων:

Θεωρίες, Συστήματα, Δομές, Διεργασίες, Λειτουργίες, Μοντέλα, Εργαλεία, Προγράμματα, Τεχνολογίες»

Ανακοίνωση και πρόσκληση συμμετοχής εδώ.