Ανακοίνωση: δια ζώσης τελετής καθομολόγησης αποφοίτων του Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 20:00 στο Μεσαιωνικό Θέατρο της Τάφρου «Μελίνα Μερκούρη».

Ώρα προσέλευσης αποφοίτων: 19:00

Έχει σταλεί προσωπικό, ενημερωτικό email από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..