ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ2019-03-22T09:11:29+00:00

Διοργανώνονται εναλλάξ το«Γενικό Σεμινάριο-Εργαστήρια» (2ο εξάμηνο) και η «Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή» (4ο εξάμηνο) που περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες όπως π.χ. Εκπαιδευτικό Δίκαιο, Διαλεκτική Συμβουλευτική, Διαχείριση Ειδικών Πληθυσμών- Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Διαχείριση Ειδικών Πληθυσμών- Πολυπολιτισμικές Ομάδες, Εφαρμογές και Παραδείγματα Εκπαιδευτικής Έρευνας η/ και άλλες επίκαιρες θεματικές. Στις δραστηριότητες αυτές φιλοξενούνται αναγνωρισμένες/οι εισηγήτριες/ές από το επιστημονικό πεδίο του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και νέοι/ες επιστήμονες. Η διάρκεια και η οργάνωση εξαρτώνται από τις διεθνείς συγκυρίες και εξελίξεις στο επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο του αντικειμένου του Π.Μ.Σ.

Ημερίδες, Διημερίδες και Επιστημονικές Συναντήσεις που διοργανώθηκαν:

Επετειακή 10η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
«Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
THE COMPLEXITY IN THE SCHOOL DESIGN AND DEVELOPMENT

18η & 19η Μαΐου 2018,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Αφίσα, Πρόγραμμα GR EN

9η Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με Διεθνή συμμετοχή
«ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ»
SCHOOL DEVELOPMENT MODELS: APPLICATIONS OF THE SYSTEMS APPROACH AND ITS EDUCATIONAL ENGINEERING

2 & 3 Ιουνίου 2017, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Αφίσα, Πρόγραμμα σύντομο, πλήρες

8η Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
«Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΣ ΕΥΦΥΗΣ, ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ»
THE SCHOOL AS AN INTELLIGENT, HYBRID AND MORAL ENTITY

27 & 28 Μαΐου 2016, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Αφίσα, Πρόγραμμα σύντομο, πλήρες

7η Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
«ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΥΦΑΝΣΗ»
SYSTEMIC EDUCATIONAL DEVELOPMENT: TECHNOLOGICAL AND PEDAGOGICAL INTERWEAVING

22 & 23 Μαΐου 2015, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Αφίσα, Πρόγραμμα σύντομο, πλήρες

6η Διεθνής Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
«ΣΚΙΩΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»
SHADOW EDUCATION SYSTEM: BORDER MANAGEMENT MODELS OF THE SCHOOL WITH THE STRUCTURES OF THE EDUCATION MARKET

6 & 7 Ιουνίου 2014, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Αφίσα, Πρόγραμμα GR σύντομο, GR πλήρες, ΕΝ πλήρες

5η Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΑ»
SOCIAL NETWORKING AND SCHOOLS: INTERFACE AND MEANINGS

17 & 18 Μαΐου 2013, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Αφίσα, Πρόγραμμα GR ΕΝ

Διεθνής Συνάντηση
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
CHANGE AND GOVERNANCE OF EDUCATIONAL SYSTEMS

30 & 31 Μαρτίου 2012, κτήριο Κλεόβουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Αφίσα GR FR, Πρόγραμμα 

4η Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή
«ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
CRISIS AND GOVERNANCE OF EDUCATION SYSTEMS

27 & 28 Μαΐου 2011, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Αφίσα, Πρόσκληση, Πρόγραμμα 

3η Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
COMMUNICATION AND GOVERNANCE OF EDUCATION SYSTEMS

5 Ιουνίου 2010, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Αφίσα, Πρόγραμμα 

2η Διεθνής Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
«ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
Second International Scientific Conference of Educational Planning CHANGE AND GOVERNANCE OF EDUCATION SYSTEMS

29, 30, 31 Μαΐου 2009,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Αφίσα, Πρόσκληση, Πρόγραμμα 

Ημερίδα «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
EDUCATIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT

10 Μαρτίου 2008, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Αφίσα, Πρόγραμμα σελ 1, σελ 2

Ημερίδα «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: 60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ»

16 Μαρτίου 2007, κτήριο Κλεόβουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Αφίσα, Πρόσκληση, Πρόγραμμα σελ 1, σελ 2