Δείτε τον κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. εδώ

Δείτε το Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. εδώ