Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δ/νση: κτήριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, Ρόδος Τ.Κ.: 85132
Τηλ.: 2241099421
Email: msaem@aegean.gr