Το Π.Μ.Σ. εκδίδει την επιστημονική σειρά «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» και τη σειρά «Ειδικά θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού».

Έχουν εκδοθεί οι εξής τόμοι:

 1. «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού», τόμος 1, έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)

 2. «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού», τόμος 2, έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)

 3. «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Αλλαγή και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων», τόμος 3, έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)

 4. «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Επικοινωνία και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων», τόμος 4, έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)

 5. «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Διαχείριση Κρίσεων και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων», τόμος 5, έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση

 6. «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Κοινωνικά Δίκτυα και Σχολική Μονάδα: Γέφυρες και Νοήματα», τόμος 6, έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση

 7. «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Σκιώδες εκπαιδευτικό σύστημα: Μοντέλα διαχείρισης των συνόρων της Εκπαιδευτικής Μονάδας με τις δομές της εκπαιδευτικής αγοράς», τόμος 7, έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση

 8. «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Συστημική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων: Τεχνολογική και Παιδαγωγική Συνύφανση», τόμος 8, έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση

 9. «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα», τόμος 9, έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση

 10. «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων: Εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης και η εκπαιδευτική μηχανική της», τόμος 10, έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση

 11. «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Η πολυπλοκότητα στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων», τόμος 11, έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση

«Μάνατζμεντ και Γνωστικές Επιστήμες», Al. Bouvier, εκδόσεις Διάδραση
«Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών», Γ. Φεσάκης, Γ. Λαζακίδου, εκδόσεις Διάδραση